Для акціонера компанії
2019
Інформація про структуру власності Приватного акціонерного товариства 'Біо мед скло' Електронний документ з накладенням ЕЦП (дата розміщення 10.04.2019 р.)
Інформація про структуру власності Приватного акціонерного товариства 'Біо мед скло' Документ для перегляду (дата розміщення 10.04.2019 р.)
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - Документ для перегляду (дата розміщення 28.03.2019 р.)
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - Електронний документ з накладенням ЕЦП (дата розміщення 28.03.2019 р.)
2018
Особлива інформація Товариства 5 (дата розміщення 22.12.2018 р.)
Особлива інформація Товариства 4 (дата розміщення 05.10.2018 р.)
Особлива інформація Товариства 3 (дата розміщення 24.09.2018 р.)
Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ 'Біо мед скло' (дата розміщення 18.09.2018 р.)
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ «Біо мед скло» (дата розміщення 15.08.2018 р.)
Особлива інформація Товариства 2 (дата розміщення 16.08.2018 р.)
Повідомлення про суттєві події (дата розміщення 16.05.2018 р.)
Протокол № 32 (03.05.2018)
Особлива інформація Товариства 1 (26.04.2018)
Річний звіт Товариства за 2017 р. (26.04.2018)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (23.04.2018)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення ЗЗА (дата розміщення 23.03.2018)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у ЗЗА (дата розміщення 23.03.2018)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (дата розміщення 23.03.2018)
2017
Особлива інформація Товариства 7 (дата розміщення 13.11.2017р.)
Протокол № 31 (дата розміщення 13.09.2017 р.)
Протокол про підсумки голосування на зборах акціонерів (дата розміщення 13.09.2017 р.)
Особлива інформація Товариства 6 (дата розміщення 07.09.2017 р.)
Особлива інформація Товариства 5 (дата розміщення 04.09.2017 р.)
Особлива інформація Товариства 4 (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Протокол № 30 (дата розміщення 26.04.2017 р.)
Протокол про підсумки голосування на зборах акціонерів (дата розміщення 26.04.2017 р.)
Особлива інформація Товариства 3 (дата розміщення 25.04.2017)
Особлива інформація Товариства 2 (дата розміщення 25.04.2017)
Особлива інформація Товариства 1 (дата розміщення 27.01.2017р.)
2016
Річний звіт Товариства 2016 (дата розміщення 25.04.2017)
Звіт про рух грошових коштів 2016 (дата розміщення 25.04.2017)
Звіт про власний капітал 2016 (дата розміщення 25.04.2017)
Звіт про фінансові результати 2016 (дата розміщення 25.04.2017)
Баланс 2016 (дата розміщення 25.04.2017)
Особлива інформація Товариства 2 (дата розміщення 28.12.2016 р.)
Особлива інформація Товариства 1 (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Річний звіт Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Протокол № 29 (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Протокол про підсумки голосування на зборах акціонерів (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Висновки ревізійної комісії (дата розміщення 27.04.2016 р.)
2015
Примітки до річної фінансової звітності (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Звіт про власний капітал 2015 (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Висновок аудитора Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Баланс (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Звіт про фінансові результати (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Звіт про рух грошових коштів (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Особлива інформація Товариства 3 (дата розміщення 20.05.2015 р.)
Особлива інформація Товариства 2
Особлива інформація Товариства 1
2014
Звіт про власний капітал 2014 (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Протокол (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Висновки ревізійної комісії (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Висновок аудитора Товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Річний звіт Товариства (дата розміщення 29 квітня 2015 р.)
Особлива інформація Товариства
Особлива інформація Товариства 2
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
2013
Протокол
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Річний звіт Товариства
Висновки ревізійної комісії
Висновок аудитора Товариства
2012
Протокол
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів
Примітки до річної фінансової звітності
Висновки ревізійної комісії
Висновок аудитора Товариства
Річний звіт Товариства
Особлива інформація 1
Особлива інформація 2
Особлива інформація 3
2011
Протокол
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Висновки ревізійної комісії
Висновок аудитора Товариства
Особлива інформація Товариства
Річний звіт Товариства
2010
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Висновки ревізійної комісії
Висновок аудитора Товариства
Особлива інформація Товариства
Річний звіт Товариства
Діючі статутні документи
Статут (дата розміщення 16.05.2018 р.)
Положення про загальні збори товариства (дата розміщення 16.05.2018 р.)
Положення про Наглядову раду товариства (дата розміщення 16.05.2018 р.)
Кодекс корпоративного управління (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Положення про виконавчий орган - Правління Товариства (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Положення про Ревізійну комісію товариства (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Положення про Інформаційну політику товариства (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Статутні документи
Статут (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Положення про загальні збори товариства (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Положення про Наглядову раду товариства (дата розміщення 15.05.2017 р.)
Статут (дата розміщення 10.05.2016)
Положення про загальні збори Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Положення про Інформаційну політику Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Положення про Наглядову раду Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Положення про правління Товариства (дата розміщення 27.04.2016 р.)
Статут ( дата розміщення 08.05.2015 р.)
Кодекс корпоративного управління (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Положення про загальні збори товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Положення про Наглядову раду товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Положення про правління Товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Положення про Ревізійну комісію товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Положення про Інформаційну політику товариства (дата розміщення 08.05.2015 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій
Загальні збори акціонерів
Збори акціонерів 24.04.2018
Повідомлення про скликання зборів - 2018 (дата розміщення 23.03.2018)
Повідомлення про скликання позачергових зборів - 2017 (дата розміщення 04.08.2017 р.)
Рішення про приватне розміщення акцій (дата розміщення 04.08.2017 р.)
Повідомлення про скликання - 2017 (дата розміщення 16.03.2017 р.)
Повідомлення про внесення змін до Порядку денному - 2016
Повідомлення про скликання - 2016
Повідомлення про скликання - 2014 (зміни та доповнення)
Повідомлення про скликання - 2014
Повідомлення про скликання - 2013
Повідомлення про скликання - 2012
Повідомлення про скликання - 2011
Повідомлення про скликання - 2010
Додаткова інформація
Протокол
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ПАТ 'БІО МЕД СКЛО'
Наші документи в PDF-форматі. Якщо у вас не встановлений PDF Reader можна завантажити тут.
Домашня сторінка Мапа сайту